ثبت نام

  • رمز عبور باید حداقل دوازده کاراکتر داشته باشد. برای قوی تر کردن آن ، از حروف بزرگ ، کوچک و اعداد و نمادهایی مانند ! "؟ $٪ ^ &) استفاده کنید

Slider
محرم 1399
5
5
دوره های در حال ثبت نام
18
18
تعداد اساتید
185
185
دوره های برگزار شده

کتابخانه آنلاین دارالعلم فاطمه البتول

امکان مطالعه آنلاین کتابها و نکته برداری از آنها را برای کلیه بازدیدکنندگان عزیز فراهم آورده ایم

#iguru_button_5f9931bee9546 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_5f9931bee9546 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_5f9931bee9546 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_5f9931bee9546 .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_5f9931bee9546 .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_wrapper:hover .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_counter { color: #2c2c2c; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_wrapper:hover .cat_counter { color: #c4996c; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_icon { font-size: 80px; }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_wrapper { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_wrapper:hover { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_5f9931bee9d39 .cat_wrapper { box-shadow: unset }#iguru_carousel_5f9931beeaf64 .slick-arrow {border-color: #0090b2;background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_5f9931beeaf64 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_5f9931beeaf64 .slick-arrow:hover {background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_5f9931beeaf64 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_5f9931beeaf64 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_counter_5f9931beec160 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beec160 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f9931beec160.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beec160:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f9931beec160 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_5f9931beecc2a .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beecc2a .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f9931beecc2a.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beecc2a:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f9931beecc2a .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_5f9931beed6cb .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beed6cb .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f9931beed6cb.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f9931beed6cb:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f9931beed6cb .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f9931beee405 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f9931beee405 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#courses_module_5f9931bf01ea8 .lp_course .course-title { font-size: 19px; line-height: 30px; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f9931bf13a35 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f9931bf13a35 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_button_5f9931bf14027 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_5f9931bf14027 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_5f9931bf14027 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_5f9931bf14027 .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_5f9931bf14027 .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f9931bf14208 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f9931bf14208 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_5f9931bf14441{ display: none; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f9931bf15101 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f9931bf15101 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_button_5f9931bf15d46 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_5f9931bf15d46 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_5f9931bf15d46 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_5f9931bf15d46 .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_5f9931bf15d46 .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f9931bf15f0b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f9931bf15f0b .spacing_size-mobile{ display: block; } }